Thông tư 95-TC/HCP Về việc mua báo cho các cơ quan

Số, ký hiệu 95-TC/HCP
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành 31/01/1959
Ngày hiệu lực 31/01/1959
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành Tài chính
Lĩnh vực Tài chính hành chính sự nghiệp
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Chức danh Thứ trưởng
Người ký Trịnh Văn Bính
Phạm vi Toàn quốc
Thông tin áp dụng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 95-TC/HCP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 31 tháng 1 năm 1959

THÔNG TƯ

Về việc mua báo cho các cơ quan

________________________

Kính gửi:

- Các cơ quan đoàn thể trung ương,
- Các Ủy ban Hành chính khu, thành phố, tỉnh
- Các Khu, Sở, Ty Tài chính

Để thi hành một số điều khoản của luật công đoàn và Nghị định số 188-TTg ngày 09/4/1958 của Thủ tướng Phủ, Bộ Lao động đã có Thông tư số 33-TT/LĐ ngày 27/12/1958 hướng dẫn các cơ quan xí nghiệp thi hành việc trích nộp kinh phí công đoàn, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn các cấp công đoàn về công tác quản lý tài vụ công đoàn.

Căn cứ vào các văn bản trên thì kể từ 1/1/1959 các tổ chức công đoàn đều có dự toán riêng và việc mua báo sẽ do công đoàn đảm nhận.

Để việc thi hành ở các nơi được thống nhất, Bộ chúng tôi có ý kiến về việc mua báo như sau:

1. Trước đây việc mua báo ở các cơ quan có phân ra làm 3 loại:

- Loại báo mua theo tiêu chuẩn chung (4.800đ một người một năm).

- Loại báo cấp theo tiêu chuẩn riêng (ở trung ương); mỗi phòng một tờ dùng chung cho Trưởng, Phó phòng, Chánh, Phó Giám đốc. Chánh, Phó văn phòng trở lên mỗi người một tờ báo Nhân dân, ở địa phương; Ông Chủ tịch Ủy ban Hành chính khu, tỉnh mỗi ông 1 tờ báo Nhân dân, các Ông Phó Chủ tịch và các ủy viên đọc chung 2, 3 tờ; mỗi khu chuyên môn 1 tờ dùng chung cho Ban  Giám đốc.

- Loại báo mua dùng cho công tác nghiệp vụ.

2. Kể từ 1 tháng 1-1959 phần báo mua theo tiêu chuẩn chung (mua vào số tiền 4.800đ một người một năm) sẽ do các cấp công đoàn đảm nhận - Tổng Liên đoàn sẽ có thông tri hướng dẫn cụ thể các cấp công đoàn về việc mua sách báo theo đúng tinh thần nghị quyết của Trung ương Đảng…

Đối với nơi nào vì việc xét duyệt dự toán và cấp kinh phí chưa làm kịp trong tháng 1/1959 thì các cơ quan xí nghiệp tạm ứng số kinh phí cần thiết để đảm bảo việc mua báo tiêu chuẩn chung như thường lệ. Số tiền tạm ứng này sẽ phải hoàn lại cơ quan xí nghiệp ngay sau khi các cấp công đoàn có kinh phí riêng.

Đối với các cơ quan chưa có tổ chức công đoàn, việc mua báo tiêu chuẩn chung vẫn do các cơ quan xí nghiệp giải quyết như thường lệ cho đến khi có chỉ thị mới.

3. Đối với báo cấp theo tiêu chuẩn riêng và báo nghiệp vụ, Thủ tướng phủ sẽ có Thông tư quy định sau. Trong khi chờ đợi vẫn thi hành như cũ.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

 

Trịnh Văn Bính

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
11/08/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
03/08/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
28/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
27/07/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
24/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định
Ban hành:
22/06/2022
Hiệu lực:
01/01/1970
Tình trạng:
Không xác định

Chính phủ