Thông tư liên tịch 1126/TT/LB Về việc giải quyết quyền lợi cho anh em cảnh vệ miền nam tập kết được phục viên chuyển ngành

Số, ký hiệu 1126/TT/LB
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Ngày ban hành 17/10/1957
Ngày hiệu lực 17/10/1957
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành Công an Tài chính
Lĩnh vực Cán bộ, công chức.
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Chức danh Thứ trưởng
Người ký Trịnh Văn Bính
Phạm vi Bộ trưởng
Thông tin áp dụng Phạm vi
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ TÀI CHÍNH-BỘ CÔNG AN
Số: 1126/TT/LB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 17 tháng 10 năm 1957

THÔNG TƯ

Về việc giải quyết quyền lợi cho anh em cảnh vệ miền nam tập kết được phục viên chuyển ngành

________________________

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan đoàn thể trung ương,

Các uỷ ban hành chính liên khu, khu, tỉnh, thành phố,

Các Khu, Sở, Ty Tài chính

Hoà bình lập lại, theo chủ trương của Chính phủ một số cán bộ và chiến sĩ Cảnh vệ vũ trang miền Nam (Cảnh vệ Liên khu 5, Bảo vệ đội hay quốc vệ đội Nam Bộ) được tập kết ra Bắc. Ban đón tiếp miền Nam đã phân phối ngay một số lớn các anh em nói trên cho các ngành, các cơ quan cần thiết, cho nên đến nay những anh em này chưa được hưởng quyền lợi phục viên chuyển ngành.

Để chấp hành chính sách phục viên một cách chu đáo, để thống nhất việc giải quyết quyền lợi cho anh em cán bộ và chiến sĩ Cảnh vệ miền Nam, Liên Bộ Tài chính- Công an quy  định như sau:

1. Tất cả anh em Cảnh vệ Liên khu 5 và Nam bộ khi tập kết ra miền Bắc mà được chuyển ngành ngay và đã được Bộ Công an chứng nhận chuyển ngành thì đều được hưởng quyền lợi tinh thần và vật chất thống  nhất theo Thông tư số 233 Liên Bộ Tài chính - Quốc phòng ngày 2-7-1957.

Đối với một số anh em trước đây đã được giải quyết quyền lợi theo Công văn 1375/HCP ngày 24-12-1956 của Bộ Tài chính nay xét ra nếu có chênh lệch so với cách giải quyết trong thông tư này cũng không được truy lĩnh thêm, hoặc không phải truy hoàn nữa.

2. Yêu cầu các Bộ, các cơ quan, các đoàn thể, các ngành phổ biến thông tư này cho các anh em Cảnh vệ miền Nam chuyển ngành được biết, đồng thời xúc tiến những việc sau đây:

Đối với những anh em chưa được cấp giấy chứng nhận chuyển ngành cần thu thập hồ sơ có chứng thực của thủ trưởng đơn vị cũ và gửi về Bộ Công an để xét.

Đối với một số anh em đã được cấp giấy chứng nhận chuyển ngành trước đây theo tinh thần công văn cũ (Công văn 1375/TC/HCP của Bộ Tài chính), nhưng chưa được giải quyết quyền lợi thì các cơ quan, đoàn thể các ngành cần thu số giấy đó lại gửi về Bộ Công an để kịp thời đổi lấy giấy chứng nhận chuyển ngành theo tinh thần thông tư mới (Thông tư 233 Liên Bộ Tài chính - Quốc phòng).

Khi anh em đã có giấy chứng nhận chuyển ngành của Bộ Công an cấp thì các Bộ, các cơ quan đoàn thể, các ngành ở các cấp sẽ căn cứ theo  cách thanh toán quy định trong Thông tư 233 Liên Bộ Tài chính - Quốc phòng mà giải quyết ngay quyền lợi cho anh em.

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Tài chính
Thứ trưởng

Bộ trưởng Bộ Công an

(Đã ký)

(Đã ký)

  

Trịnh Văn Bính

Trần Quốc Hoàn

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
22/08/1956
Hiệu lực:
06/09/1956
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
14/08/1957
Hiệu lực:
14/08/1957
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ