Thông tư liên tịch 20-TKV Về việc áp dụng chế độ gửi thư, đi xe lửa, qua phà, qua bến đối với công an nhân dân vũ trang

Số, ký hiệu 20-TKV
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Ngày ban hành 12/12/1959
Ngày hiệu lực 12/12/1959
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành Giao thông Vận tải Tài chính
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ Công An
Chức danh Thứ trưởng
Người ký Trần Quốc Hoàn
Phạm vi Thứ trưởng
Thông tin áp dụng Bộ Giao thông và Bưu điện
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ CÔNG AN-BỘ TÀI CHÍNH-BỘ GIAO THÔNG VÀ BƯU ĐIỆN
Số: 20-TKV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 12 tháng 12 năm 1959

THÔNG TƯ

Về việc áp dụng chế độ gửi thư, đi xe lửa, qua phà, qua bến đối với công an nhân dân vũ trang

________________________

Thi hành điều 4 Nghị định 100-TTg ngày 03-03-1959 của Thủ tướng phủ về chế độ đối với công an nhân dân vũ trang.

Sau khi thống nhất ý kiến, Liên bộ Giao thông và Bưu điện, Công an, Tài chính quy định chế độ gửi thư, đi xe lửa, qua phà và qua bến đối với Công an nhân dân vũ trang như sau:

1. Về bưu phí, áp dụng chế độ gửi thư của Quân đội nhân dân cho Công an nhân dân vũ trang. Công an nhân dân vũ trang tạm thời vẫn sử dụng loại tem Binh sĩ. Từ nay đến hết năm 1959 Công an nhân dân vũ trang tiếp tục nhận tem ở Bộ Quốc phòng, nhưng từ năm 1960 Công an nhân dân vũ trang sẽ trực tiếp nhận tem ở Bưu điện và thanh toán \ theo thể thức đã áp dụng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

2. Trong khi chờ đợi thi hành Quyết định của Hội nghị Thủ tướng phủ ngày 05-03-1958 về chế độ đi xe lửa cho Quân đội nhân dân Việt Nam tạm thời áp dụng chế độ miễn giảm tiền vé xe lửa cho Công an nhân dân vũ trang như chế độ hiện hành đối với Quân đội nhân dân.

3. Qua phà qua bến, áp dụng chế độ đối với Công an nhân dân vũ trang như đối với Quân đội nhân dân: người qua phà và qua bến không phải trả tiền, xe của Công an nhân dân vũ trang không phải trả tiền phí tổn sửa đường;

Để tránh tình trạng những chế độ này không được thi hành đúng lúc với việc Công an nhân dân vũ trang mang chứng minh thư Công an nhân dân vũ trang, gây khó khăn trở ngại trong việc đi lại của Công an nhân dân vũ trang, các Tổng cục đường sắt, Thủy bộ và Bưu điện cần phổ biến cho các cấp các đơn vị thuộc ngành mình biết để thi hành cho đúng và kịp thời trong tháng 12-1959

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Công an
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Tài chính
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Giao thông và Bưu điện
Thứ trưởng

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

   

Trần Quốc Hoàn

Trịnh Văn Bính

Nguyễn Hữu Mai

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Chính phủ