Thông tư liên tịch 36-LB/TT Về trợ cấp giữ trẻ

Số, ký hiệu 36-LB/TT
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Ngày ban hành 19/10/1957
Ngày hiệu lực 01/11/1957
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành Tài chính
Lĩnh vực Tài chính khác; Quản lý ngân sách
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Chức danh Thứ trưởng
Người ký Tô Quang Ðẩu
Phạm vi Thứ trưởng
Thông tin áp dụng Phạm vi
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ TÀI CHÍNH-BỘ NỘI VỤ
Số: 36-LB/TT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Toàn quốc, ngày 19 tháng 10 năm 1957

THÔNG TƯ

Về trợ cấp giữ trẻ

________________________

Thông tư số 02-LB/CB ngày 16-5-1954 về vấn đề giữ trẻ ban hành đã giải quyết được nhiều khó khăn cho một số lớn chị em cán bộ, công nhân viên sống tập thể. Nhưng hiện nay còn có những chị em phải công tác lưu động, sống lẻ tẻ không có điều kiện tổ chức vườn trẻ hoặc gửi trẻ vào vườn trẻ của cơ quan nên đã gặp nhiều khó khăn trong công tác.

Để giải quyết những khó khăn của các chị em nói trên, Liên Bộ quy định:

1) Đặt một khoản trợ cấp hàng tháng quy định bằng tiền cho nữ cán bộ, công nhân viên (nói chung) trong biên chế Nhà nước (kể cả các đoàn thể nhân dân) hưởng thụ theo chế độ bán cung cấp (không phân biệt cấp bậc nào, thuộc loại công tác gì), có con nhỏ từ một đến ba tuổi không có điều kiện gửi vào vườn trẻ do cơ quan tổ chức.

Khoản trợ cấp này chỉ áp dụng tạm thời trong khi còn thi hành chế độ lương hiện tại.

2) Mức trợ cấp:

- Đối với các cháu dưới hai năm (24 tháng) trợ cấp này bẩy nghìn (7.000 đồng) một tháng.

- Đối với các cháu trên hai năm, dưới ba năm (từ 25 đến 36 tháng) trợ cấp 3.500 đồng một tháng.

3) Nguyên tắc trợ cấp:

Tất cả những nữ cán bộ, công nhân viên có con nhỏ từ 1 đến 3 tuổi nếu không gửi con vào vườn trẻ cơ quan thì đều được trợ cấp.

Những chị em phải công tác lưu động, ở lẻ tẻ hoặc công tác trong một cơ quan không có điều kiện tổ chức vườn trẻ cũng được trợ cấp.

Các cháu mới sinh chỉ được hưởng trợ cấp từ khi mẹ đi làm việc sau thời kỳ nghỉ đẻ (làm việc trước ngày 15 được trợ cấp cả tháng, làm việc sau ngày 15 thì trợ cấp ½ tháng).

Chú ý: Với cơ quan đã có tổ chức vườn trẻ thì sẽ giải quyết như sau:

Đối với những vườn trẻ sẵn có, khi đặt vấn đề trợ cấp giữ trẻ (phải được cha mẹ đứa bé đảm bảo), biên chế vườn trẻ được thu xếp hợp lý (có người có việc, tránh tình trạng ngồi không ăn lương). Do đó đối với các cháu đã gửi vườn trẻ, khi giải quyết trợ cấp cơ quan phải xét kỹ; không vì quy định trợ cấp trên mà giải tán vườn trẻ đã có, gây khó khăn lúng túng cho cán bộ, công nhân viên. Những cháu bé mà bố mẹ đã đề nghị được hưởng trợ cấp giữ trẻ, nay muốn gửi lại vườn trẻ phải được cơ quan xét, quyết định với khả năng đảm bảo của vườn trẻ. Con mới đẻ của nữ cán bộ, công nhân viên sống tập thể nếu không hưởng trợ cấp thì được gửi vào vườn trẻ sẵn có của cơ quan.

Trong Thông tư số 02-LB/CB ngày 10-5-1954 có nói “cơ quan hay xí nghiệp chỉ có một cháu dưới 2 năm không đủ điều kiện để có một người trông nom nhưng là con nữ cán bộ chỉ đạo tại chức Phó trưởng phòng Ủy Ban tỉnh trở lên, Ủy viên Ủy ban Kháng chiến hành chính huyện trở lên đặc biệt cũng được một người trông nom”. Đó là quy định trong thời kháng chiến, nay có chế độ trợ cấp do thông tư này quy định thì điều nói trên không còn áp dụng nữa.

4) Những quy định nào trong thông tư số 2-LB/CB trái với những nguyên tắc trên đều không còn thi hành nữa.

Việc trợ cấp này là để giải quyết một phần khó khăn cho các chị em cán bộ, công nhân viên có đủ tiêu chuẩn gửi con vào vườn trẻ, để chị em có đủ điều kiện bảo đảm công tác chuyên môn và chỉ là một giải pháp có tính chất tạm thời trong khi  ta còn duy trì chế độ lương hiện hành.

Việc trợ cấp phải xét kỹ và giải quyết cho đúng với tinh thần của Thông tư Liên bộ, tuyệt đối không được vừa có người giữ trẻ, vừa trợ cấp. Các chị em khi được trợ cấp cũng phải tự giải quyết lấy những khó khăn để có điều kiện bảo đảm công tác chuyên môn cũng như học tập sinh hoạt ở cơ quan.

Thông tư này thi hành từ 01-11-1957 và không áp dụng đối với doanh xí nghiệp.

Trong khi thực hiện các cơ quan Hành chính Sự nghiệp từ trung ương đến địa phương có gặp khó khăn trở ngại gì đề nghị cho Liên bộ chúng tôi biết để kip thời nghiên cứu và bổ sung (báo cáo lên Bộ Nội vụ).

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Tài chính
Thứ trưởng

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Nội vụ
Thứ trưởng

(Đã ký)

(Đã ký)

  

Tô Quang Ðẩu

Trịnh Văn Bính

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
22/08/1956
Hiệu lực:
06/09/1956
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
14/08/1957
Hiệu lực:
14/08/1957
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
14/08/1957
Hiệu lực:
14/08/1957
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
25/09/1957
Hiệu lực:
25/09/1957
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
19/10/1957
Hiệu lực:
19/10/1957
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ