Thông tư liên tịch 46-NV/TC/LĐ Ấn định quyền lợi của nữ công chức và công nhân Chính phủ trong khi thai sản

Số, ký hiệu 46-NV/TC/LĐ
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Ngày ban hành 17/10/1949
Ngày hiệu lực 17/10/1949
Ngày đăng công báo
Nguồn thu nhập
Nghành
Lĩnh vực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính
Chức danh Thứ trưởng
Người ký Trịnh Văn Bính
Phạm vi Bộ trưởng
Thông tin áp dụng Bộ Nội vụ
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
BỘ TÀI CHÍNH-BỘ LAO ĐỘNG-BỘ NỘI VỤ
Số: 46-NV/TC/LĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 1949

THÔNG TƯ LIÊN BỘ

SỐ 46-NV/TC/LĐ NGÀY 17 THÁNG 10 NĂM 1949 CỦA BỘ NỘI VỤ, LAO ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH ẤN ĐỊNH QUYỀN LỢI CỦA NỮ CÔNG CHỨC VÀ CÔNG NHÂN CHÍNH PHỦ TRONG KHI THAI SẢN

Trong khi chờ ban hành Quy chế công chức và chế độ chung cho công nhân giúp việc Chính phủ, tạm thời quyền lợi của nữ công chức và nữ công nhân làm việc cho Chính phủ trong thời kỳ thai sản, quy định như sau:

1/ Nữ công chức và nữ công nhân giúp việc Chính phủ được nghỉ một tháng trước khi đẻ và một tháng sau khi đẻ;

2/ Trong thời kỳ nghỉ trước và sau khi đẻ, nữ công chức và nữ công nhân được hưởng tất cả lương và các thứ phụ cấp;

3/ Nữ công chức và nữ công nhân có thể cho con bú tại cơ quan mình làm việc trong hạn một năm kể từ ngày đẻ; lúc cho con bú được nghỉ 30 phút trong giờ làm buổi sáng và buổi chiểu.

Các giờ nghỉ cho con bú không được trừ vào hạn nghỉ phép hàng năm mà nữ công chức và nữ công nhân có thể được hưởng.

 

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG Bộ Tài chính
Thứ trưởng

Bộ trưởng Bộ Lao động

Q. Bộ trưởng Bộ Nội vụ

(Đã ký)

(Đã ký)

(Đã ký)

   

Trịnh Văn Bính

Nguyễn Văn Tạo

Phan Kế Toại

Văn bản được HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản HD, QĐ chi tiết(0)

Văn bản hết hiệu lực(0)

Văn bản căn cứ(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực(0)

Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản dẫn chiếu(0)

Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần(0)

Văn bản bị đình chỉ(0)

Văn bản liên quan khác(0)

Văn bản đình chỉ(0)

Văn bản bị đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản đình chỉ 1 phần(0)

Văn bản được bổ sung(0)

Văn bản bổ sung(0)

Văn bản được sửa đổi(0)

Văn bản sửa đổi(0)

Ban hành:
22/08/1956
Hiệu lực:
06/09/1956
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
14/08/1957
Hiệu lực:
14/08/1957
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
01/10/1945
Hiệu lực:
01/10/1945
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
04/04/1946
Hiệu lực:
04/04/1946
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
30/04/1948
Hiệu lực:
30/04/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
15/05/1948
Hiệu lực:
15/05/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
15/05/1948
Hiệu lực:
15/05/1948
Tình trạng:
Còn hiệu lực
Ban hành:
27/03/1950
Hiệu lực:
27/03/1950
Tình trạng:
Còn hiệu lực

Chính phủ